Hoe kan ikéeen gaslek opsporen?

Gaslek opsporen? Bij een vermoeden van een gaslek moet snel worden gehandeld om de bron van het lek te vinden. Een dergelijk lek is namelijk geen onbeduidende zaak, aangezien er slechts 5% gas in uw huis nodig is om een explosie te veroorzaken die dramatisch kan zijn. Maar geen paniek! Als je snel handelt, heb je niets te vrezen. Het doel van dit artikel is u uit te leggen wat de beste praktijken zijn in geval van een gaslek, zodat u het gaslek kunt opsporen en u snel in veiligheid kunt brengen.

Doeltreffende methoden voor het opsporen van een gaslek

Er zijn verschillende technieken beschikbaar om een gaslek op te sporen.

Gebruik uw gehoor en reukzin om een gaslek op te sporen

Om te beginnen, kun je gewoon je zintuigen gebruiken. Stadsgas heeft een geur. Dus als u zich in uw huis verplaatst, ruikt u het gas misschien intenser.

Geluid kan ook worden gebruikt om bepaalde lekken op te sporen, aangezien u een soort sissend geluid kunt horen als er een lek in een gasleiding zit.

Opsporing van het lek via een gasdetectieapparaat

Een andere manier om een dergelijk lek snel en doeltreffend op te sporen is het gebruik van gasdetectieapparatuur.

Er zijn twee oplossingen: vaste detectoren en mobiele detectoren. Vaste detectoren zijn vergelijkbaar met rookdetectoren. Met mobiele detectoren kunt u, zoals hun naam al zegt, op verschillende plaatsen in uw huis zoeken naar de oorsprong van het lek.

In beide gevallen waarschuwen deze apparaten u door een geluid te laten horen. Merk op dat deze detectoren zeer nuttig kunnen zijn in geval van een koolmonoxidelek. Dit gas, in tegenstelling tot stadsgas, is namelijk niet geurig. Er is dus een reëel gevaar voor intoxicatie.

Let daarom op de volgende symptomen, ook als u geen gas ruikt:

– Hoofdpijnen;

– Vermoeidheid;

– Duizeligheid;

– Misselijkheid;

Breng een zeepachtige vloeistof aan om een gaslek op te sporen

Tenslotte kunt u zeep of afwasmiddel op de leidingen aanbrengen om een gaslek gemakkelijk te lokaliseren.
Begin met de gastoevoerleiding en breng daarna de vloeistof aan. Als zich op enig punt bellen vormen, dan hebt u de bron van het lek gevonden.

U hebt een gaslek ontdekt: Hoe moet u reageren?

Als u een gaslek hebt kunnen ontdekken of als u een abnormale stijging van het verbruik op uw facturen opmerkt, heeft uw woning waarschijnlijk te lijden onder een gaslek.
In dit geval is het van groot belang bepaalde regels in acht te nemen om uw huis tegen eventuele schade te beschermen en vooral om uzelf te beschermen.
Allereerst, ventileer zoveel mogelijk. Dit voorkomt een te hoge gasconcentratie in de lucht, die zeer gevaarlijk kan zijn.
Zet dan het gas uit. Als u een elektrisch fornuis hebt, vergeet dan niet ook de elektriciteit uit te schakelen, want één vonk van zo’n apparaat kan al genoeg zijn om een explosie te veroorzaken.
Gebruik daarom geen enkel apparaat als u in uw huis bent. Bel bijvoorbeeld niemand met een vaste of mobiele telefoon, doe geen lichten aan of uit.
Zodra u hebt geventileerd en de gas- en elektriciteitstoevoer hebt afgesloten, verlaat u snel de ruimte om u in veiligheid te brengen.
Neem contact op met de gespecialiseerde diensten

Eenmaal buiten, kunt u veilig een onderhoudsdienst bellen. Afhan-kelijk van uw locatie kunt u contact opnemen met Sibelga op 0800/19.400, Fluvius op 0800/65.0.65, of ORES op 0800/87.087.
Bovendien kan, ons bedrijf u helpen in geval van problemen. Wij zijn gespecialiseerd in het opsporen van gaslekken en het repareren van gasleidingen. In geval van nood kunt u ons bereiken op 0472 75.49.58 of 0476 96.01.68
Voor degenen die geïnteresseerd zijn, raden wij ook aan dit artikel te lezen.