Gaslek opsporen? Bij een vermoeden van een gaslek moet snel worden gehandeld om de bron van het lek te vinden. Een dergelijk lek is namelijk geen onbeduidende zaak, aangezien er slechts 5% gas in uw huis nodig is om een explosie te veroorzaken die dramatisch kan zijn....